beskydy.sk

webstránka beskydy.sk  je súčasťou siete informačných portálov, každá web stránka v sieti má svoju históriu a obsahuje unikátne tematické texty (obsahové zameranie), takže jednotlivé webstránky sa dajú kategorizovať.

beskydy.sk agreguje informácie z rôznych zdrojov a tým pokrýva požiadavky rôznych typov užívateľov a slúži k orientácii vo veľkom množstve informácií, ktoré sú na internete k dispozícii.

Poslaním portálu beskydy.sk je

  • prinášať aktuálne informácie
  • byť vstupná brána ku katalógom, databázam a ďalším elektronickým informačným zdrojom
  • kanál na prezentácia produktov a služieb jednotlivých subjektov
  • poskytnúť priestor na prezentáciu názorov
  • jednoducho a okamžite publikovať nové informácie
  • prispieť ku skvalitneniu poskytovaných služieb v danej oblasti

Sieť Magazínov a web stránok ponúka služby na zlepšenie pozície vo vyhľadávačoch a zvýšenie návštevnosti Vašej web stránky prostredníctvom textovej a bannerovej reklamy

Textová reklama – kvalitný spätný odkaz (základný kameň linkbuildingu) je nenápadná a nevtieravá forma reklamy, prostredníctvom dobre naformulovaných krátkych textov v kombinácii s vhodným umiestnením stále predstavuje veľmi účinnú formu ako presvedčiť užívateľa, aby navštívil Vašu webstránku.

Bannerová reklama (inzercia obsahuje graficky prvok) – banner slúži na zvyšovanie návštevnosti, budovanie imidžu, zvyšovanie povedomia produktu a to prostredníctvom bannerových plôch nachádzajúcich sa v jednotlivých web stránkach – návštevnosť web stránok sa pohybuje radovo v stovkách až tisíckach mesačne a celá sieť má mesačnú návštevnosť viac ako 120.000 návštev a viac ako 1.000.000 videní a stále rastie

Prečo potrebujete kvalitný spätný odkaz?

Lebo vyhľadávače Vám v dnešnej dobe prinesú najviac návštevníkov, preto potrebujete dostať svoju stránku, internetový obchod či firemnú prezentáciu na popredné miesta vo vyhľadávačoch a na to aby ste sa tam dostali potrebujete kvalitné spätné odkazy.

V našej sieti má každá web stránka svoju históriu, unikátne tematické texty, obsahové zameranie prepojené na doménu a SEO. Pre posilnenie domény sa vymieňajú odkazy s našimi ďalšími tematicky relevantnými webstránkami a tie majú odkazy z autoritatívnych serverov preto majú aj adekvátne ranky. (PAGERANK 3 a viac)

Textové odkazy prevažne umiestňujeme do sidebaru – bočná lišta (menu) ktorá slúži prevažne na navigáciu na web stránkach. Súčasťou odkazu je výstižný krátky text 50 – 60 znakov obsahujúci kľúčové slová. Neponúkame odkazy do pätičky na doménach tretej úrovne s minimálnou hodnotou ani na web stránku neumiestňujeme viac ako 20 odkazov.

PR Článok s dlhodobým odkazom tzv. SEO článok: Uverejníme dlhodobo (min. 2 roky) v našej sieti tematický reklamný článok s odkazom (2-3 linky) na Vašu web stránku ten sa stáva súčasťou obsahu podmienkou uverejnenia takéhoto článku je že musí zodpovedať určitej kvalite a tematicky sa hodiť k web stránke. V prípade ak nemáte copywrittera tak Vám napísanie takéhoto článku zabezpečíme.

Momentálne je na weboch len pár odkazov, kontaktujte nás preto čo najrýchlejšie a získajte čo najväčší link juice.