Beskydy

Beskydy (poľ. Beskidy, čes. Beskydy, ukr. Бескиди – Beskydy) je dnes už len tradičné označenie pohorí vo Vonkajších Západných Karpatoch a Východných Karpatoch, resp. ešte dodnes v niektorých prípadoch súčasť ich názvov. Nachádzajú sa v Poľsku a priľahlých oblastiach Česka (severovýchodná Morava), Slovenska (Orava) a Ukrajiny. Východná hranica Beskýd je sporná.

Sú to väčšinou zalesnené pohoria s oblými vrcholmi, skaly vystupujú na povrch iba zriedkavo. Najvyšším vrcholom Beskýd je Babia hora(1 725 m), ktorá leží na hranici medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti Oravských a Žywieckych Beskýd.

EUROREGIÓN BESKYDY sa nachádza v prihraničných oblastiach 3 štátov – Slovenskej, Poľskej a Českej republiky.

Významná geografická poloha na trase 2 transeurópskych multimodálnych koridorov (v smere sever-juh koridor č. VI Žilina-Čadca-Zwardoň-Katowice-Gdaňsk a v smere západ-východ koridor č. Va Viedeň-Bratislava-Žilina-Ľvov), prekrásna príroda Beskýd a kvalitný ľudský potenciál s pomerne vysokou vzdelanostnou a kvalifikačnou štruktúrou vytvárajú predpoklady na jeho rozvoj vo všetkých oblastiach.

Na území euroregiónu o rozlohe 3900 km2 žije v 14 partnerských mestách a 119 obciach 780 tis. obyvateľov. Prirodzenými administratívnymi centrami a zároveň sídlami euroregiónu v členských štátov sú Žilina, Bielsko-Biała a Frýdek-Místek.

Členskú základňu EUROREGIÓNU „Beskydy“ zo slovenskej strany tvoria mestá a obce severozápadnej časti Žilinského kraja – okresov Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Bytča a Námestovo, kde má cezhraničná spolupráca dlhoročné tradície. Rozloha územia EUROREGIÓNU „Beskydy“ je 1559 km2 (23,0 % rozlohy Žilinského kraja), počet ľudí žijúcich na tomto území je 266 934 (38,5 % obyvateľov Žilinského kraja), čo predstavuje hustotu osídlenia 171,2 obyv./km2 (Žilinský kraj – 102,2 obyv./km2).

Okres Žilina zaberá územie zahrňujúce povodie rieky Váh s prítokmi Rajčankou, Kysucou a Varínkou. Podstatnú časť územia okresu zaberá Žilinská kotlina, ktorá má pahorkatinný ráz a jej nadmorská výška sa pohybuje od 320 do 550 m. Kotlinu uzatvárajú zo všetkých strán pohoria. Na severe sú to Javorníky a Kysucká vrchovina, na juhu a západe Strážovské vrchy a Súľovské vrchy a na východe Malá Fatra. Nachádza sa v severozápadnej časti SR v oblasti stredného Považia. Vzhľadom na svoju geografickú polohu, dobrú cestnú sieť s medzinárodnými ťahmi, železničnou dopravou a nepravidelnou leteckou dopravou vytvára prirodzený priestor a podmienky pre rozvoj dobrých obchodných vzťahov.

Okres má 156 405 obyvateľov a rozlohu územia 815,2 km2. Z celkového počtu 53 administratívnych sídiel v okrese majú 3 sídla štatút mesta. Patria k nim mestské sídla: Žilina, Rajec a Rajecké Teplice, v ktorých žije 60,2 % obyvateľov okresu. Mestá Žilina a Rajecké Teplice sú členmi EUROREGIÓNU „Beskydy“. Členmi je aj 8 obcí – Dolná Tižina, Lietavská Lúčka, Nezbudská Lúčka, Porúbka, Stráňavy, Stránske, Strečno a Terchová. V počte obyvateľov okres Žilina dosahuje podiel v rámci euroregiónu 39,6 %, samotné mesto Žilina 33,4 %.

V okresnom a krajskom sídle Žilina žije 85 384 obyvateľov, čo predstavuje 54,6 % obyvateľov okresu. Svojou veľkosťou sa radí medzi mestá strednej veľkosti avšak v rámci Slovenska patrí medzi najdôležitejšie mestá. Žilina je významným obchodným a priemyselno-hospodárskym centrom, sídlom bánk a iných významných inštitúcií, Žilinskej univerzity, viacerých stredných škôl a kultúrnych inštitúcií. Je sídlom slovenskej časti EUROREGIÓNU „Beskydy“.

Kvalitatívne najvyššiu hodnotu pre turizmus má mesto Žilina, Rajecká dolina s predĺžením až do Čičmian a priestor Terchovej s Vrátnou dolinou v Malej Fatre. Turisticky veľmi atraktívnou je Strečnianska úžina s tokom Váhu a po úprave okolia aj Vodné dielo Žilina. Pre rozvoj vidieckej pobytovej rekreácie a agroturistiky majú dobré podmienky skoro všetky horské a podhorské sídla okresu. V meste Žilina je významná aj kongresová turistika a v meste Rajecké Teplice kúpeľná rekreácia.

Na území okresu sa nachádza množstvo múzeí, galérií, kultúrnych a historických pamiatok, ktoré podporujú rozvoj turizmu. Medzi najdôležitejšie v Žiline a v blízkom okolí patria Mestská pamiatková rezervácia v Žiline, Kostol sv. Štefana Kráľa v románskom slohu v Žiline-Závodí, národná kultúrna pamiatka hrad Hrad Strečno, kultúrne pamiatky Budatísky zámok v Žiline s expozíciou Považského múzea, hrad Lietava a Starý hrad Strečno, Považská galéria v Žiline, kaštiele v Krasňanoch, v Gbeľanoch a v Tepličke nad Váhom, množstvo ďalších kostolov a iné. V južnej časti okresu je to Kuneradský zámok, Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej a jedinečná ľudová architektúra v Čičmanoch. Realizuje sa tu rad folklórnych slávností, z ktorých najznámejšie sú v Terchovej. Najvýznamnejšími centrami zimných športov s množstvom vlekov sú Terchová-Vrátna, Rajecká Lesná, Čičmany,….

Druhou najväčšou členskou základňou EUROREGIÓNU „Beskydy“ sú mestá a obce okresu Čadca. Okres Čadca bezprostredne hraničí s oboma susednými členskými štátmi euroregiónu. Má rozlohu 760 km2 a počet obyvateľov 92 822. Člemi euroregiónu sú 2 mestá – Čadca a Turzovka a 12 obcí – Čierne, Dunajov, Klubina, Klokočov, Korňa, Makov, Oščadnica, Raková, Skalité, Stará Bystrica, Staškov a Svrčinovec. Počtom obyvateľov (71 302) to predstavuje 76,82 % podiel z okresu.

Územie okresu Čadca sa vyznačuje vysokou členitosťou reliéfu s nadmorskými výškami od 352 m n.m. do 1236 m n.m. (vrchol Veľkej Rače). Do značnej miery si zachovalo pôvodné prírodné hodnoty, o čom svedčí skutočnosť, že takmer 53 % územia patrí do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

Charakter krajiny a prírodné podmienky smerujú rozvoj cestovného ruchu predovšetkým na horskú, vidiecku turistiku a zimné športy. Pútnické miesto na Turzovke na hore Živčák je už desaťročia cieľom pútnikov. Na tomto základe je možné hovoriť i o pútnickom turizme.

Najväčší rozvoj cestovného ruchu je v dvoch komplexných strediskách cestovného ruchu: Očšadnica-Veľká Rača a Makov. Okrem nich sú tu štyri strediská cestovného ruchu a rekreácie: Čadca-Husárik, Skalité-Serafinov, Turzovka- Bukovina a Nová Bystrica-Vychylovka. Uvedené oblasti poskytujú dostatok možností aj na letnú turistiku.

Často vyhľadávané je Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke s Lesnou železničkou, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.. Kultúrnymi pamiatkami sú kostoly v Čadci, Rakovej, Skalitom, Turzovke, Zákopčí, park a kaštieľ v Oščadnici, vidiecka pamiatková zóna v Klokočove.

V okresnom meste Čadca sú viaceré stavebné pamiatky (barokový kostol z r. 1735), je sídlom Kysuckého múzea, Kysuckej galérie, knižnice a iných kultúrnych inštitúcií.

Okres Námestovo je počtom členov tretím najväčším (počtom obcí najväčším) okresom v EUROREGIÓNE „Beskydy“. Okrem okresného mesta Námestovo sú členmi euroregiónu obce Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Mútne, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vavrečka a Zubrohlava.

Rozloha okresu je 690 km2 s počtom obyvateľov 56 262. Podiel obyvateľov Mesta Námestovo a 15 obcí – členov euroregiónu tak dosahoval 74,78 % (42 075) z celkového počtu, čím sa tento okres opäť radí na 1. miesto.

Okres sa nachádza v severnej časti regiónu Orava a je najsevernejšie položenou časťou Žilinského kraja. Na severe ho ohraničuje hranica s Poľskou republikou a horský masív Oravské Beskydy (Babia hora 1723 m), na juhu Oravská Magura ( Budín 1221 m ). Takmer celé územie okresu, tiež nazývané Biela Orava (podľa názvu rieky) alebo Horná Orava, je chránenou krajinnou oblasťou s množstvom pôvodných lesných komplexov, pokrývajúcich 40 % územia so vzácnymi rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. 85 % územia zaberá Chránená krajinná oblasť Horná Orava a štyri prírodné rezervácie.

Nízka priemyselná koncentrácia a priaznivé prírodné danosti predurčujú tento región na oblasť mimoriadne vhodnú na rozvoj cestovného ruchu. Tento sa v lete orientuje najmä do oblasti Oravskej priehrady, ktorá sa stala vyhľadávaným rekreačným a športovým strediskom. V stredisku Slanická Osada sú sústredené vodné športy a Slanický ostrov s umeleckou expozíciou Oravskej galérie. V zimných mesiacoch je tu široká ponuka lyžiarskych aktivít, rozmiestnená rovnomerne po celom území regiónu.

Zaujímavosťou je národná kultúrna pamiatka Lesná úvraťová železnica Chmúra – Tanečník v Oravskej Lesnej, je tu 14 kostolov (na ostrove Slanica z 18. storočia) a kaplniek, budovy 7 kúrií a domov a Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Oravskej Polhore.

V blízkosti obce Oravská Polhora je jódobrómový prameň s výdatnosťou 1 liter/s, teplotou 31 stupňov, indikáciou na ochorenia štítnej žľazy, dýchacích ciest a kožných ochorení, čo ho predurčuje na vybudovanie rekreačno- rehabilitačného strediska.

Okres Bytča má rozlohu 262 km2. Nachádza sa v západnej časti Žilinského kraja. V smere na západ susedí s Českou republikou, na východ s okresom Žilina. Na severe hraničí s okresom Čadca a na juhu s okresom Považská Bystrica, ktorý patrí do trenčianskeho kraja.

V sídle okresu – mesto Bytča a v zostávajúcich 11 obciach žije 30 772 obyvateľov. Členom EUROREGIÓNU „Beskydy“ je Bytča a obce Štiavnik a Súľov-Hradná. Počet obyvateľov v týchto 3 sídlach je 16 529, čo predstavuje 53,71 % obyvateľov okresu.

Okres je zo severozápadu ohraničený miernymi svahmi Javorníkov, do ktorých zasahuje Chránená krajinná oblasť Kysuce, a z juhozápadu strmými svahmi Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, v ktorých sa nachádza najatraktívnejšia prírodná oblasť okresu – jedinečná Národná prírodná rezervácia „Súľovské skaly“.

V okrese sú dobré podmienky najmä pre horskú turistiku – vychádzky a túry do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce – Javorníky a Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy – Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly, významné cykloturistické trasy (Vážska cyklomagistrála, Kysucká cyklomagistrála,…) a veľmi dobré terény hlavne pre bežecké lyžovanie.

Cieľom poznávacej turistiky môže byť Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ Bytča s areálom, zrúcanina Súľovského hradu, kaštiele a kúrie v Hrabovom, Maršovej-Rašove, Kotešovej, Súľove-Hradnej a Mestská pamiatková zóna v Bytči.

Okres Kysucké Nové Mesto s rozlohou 174 km2 sa rozprestiera po oboch stranách rieky Kysuca, ktorá tvorí kostru riečnej siete a prírodnú os okresu v severojužnom smere. Okres tvorí južná časť Kysuckej kotliny uzatvorená pohoriami zo všetkých strán, hraničí s okresmi Čadca a Žilina.

V okrese žije 33 532 obyvateľov. V EUROREGIÓNE „Beskydy“ je okresné mesto Kysucké Nové Mesto a obce Lodno, Povina, Radoľa a Snežnica. Podiel počtu obyvateľov – členov euroregiónu je tu 61,9 % (20 755).

Na území okresu sa nachádzajú chránené prírodné rezervácie Ľadonhora, Brodnianka, Rochovnica a prírodné pamiatky Kysucká brána, Ochodnický prameň a Veľké Ostré. K turistickým atrakciám ďalej patrí archeologická lokalita Koscelisko pri Radoli a kultúrne pamiatky Renesančný kaštieľ v Radoli, obytný dom č. 255 v Povinej – osada tatári, obytný dom č. 147 v Dolnom Vadičove, meštianske domy v Kysuckom Novom Meste,…

Okres má vhodné prírodne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Je tu vcelku nenarušená príroda vhodná pre nenáročnú turistiku s peknými prírodnými scenériami. Za strediská cestovného ruchu možno na území okresu považovať chatu Ostré (lyžiarske vleky a vonkajší bazén ), chata Ľadonhora (vlek, bazén, zabezpečuje pre klientov návštevu kaštieľa, salaša) a Športhotel Rudina (športová hala, fitness centrum, tenisové kurty), ktoré okrem základných funkcií, ubytovania a stravovania, poskytujú aj možnosti športovania a iné služby pre svojich návštevníkov.

Okres Dolný Kubín je v EUROREGIÓNE „Beskydy“ zastúpený 2 obcami – rázovitou obcou Zázrivá a Veličnou. Spolu majú 3 656 obyvateľov a rozprestierajú sa na ploche 96,6 km2. Ich podiel na celkovom počte obyvateľov okresu predstavuje 9,28 %, podiel v Euroregióne Beskydy 1,4 % obyvateľov.

Okres Dolný Kubín hraničí na severozápade s Oravskou Magurou, ktorá je prirodzenou hranicou medzi okresmi Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Západnú hranicu tvorí Národný park Malá Fatra a Chránená krajinná oblasť Kysuce, na juhu sa tiahnu Chočské vrchy, časť Chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra a východnou hranicou sú Skorušinské vrchy.

Cestovný ruch sa sústreďuje v oblasti Malej Fatry – v Lúčivnej, Zázrivej, na Kubínskej holi a Kuzmínove, v oblasti Chočských vrchov, v Oravskom Podzámku a najmä v okresnom meste Dolný Kubín, ktorý je regionálnym centrom kultúry a národnej histórie.

Kultúrne pamiatky sa nachádzajú vo všetkých obciach. Osobitnú skupinu tvoria pamiatky ľudovej architektúry a archeologické lokality. Národnou kultúrnou pamiatkou je Oravský hrad v Oravskom Podzámku, regionálny charakter majú Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, Oravská galéria, historický cintorín v Dolnom Kubíne a pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej.

Zdroj: www.regionbeskydy.sk

Ako si vybrať cestovné poistenie

Skočil som do bazéna, zlomil som si nohu, čo teraz? Rozbolel ma zub, preplatí mi poisťovňa zákrok v zahraničí? Moje deti poškodili hotelovú izbu, kde to mám ohlásiť? To sú časté otázky dovolenkárov, ktorí sa nevedia zorientovať v možnostiach cestovného poistenia. Aby ste sa vedeli rýchlo zorientovať v problematike cestovného poistenia, prinášame krátky manuál užitočných rád a overených tipov.

Cestovné poistenie liečebných nákladov v dnešnej dobe patrí k bežnej dovolenkovej „výbave“. Stále sa však nájdu ľudia, ktorí nevedia skoro nič o tomto type poistenia alebo ho jednoducho nechcú v mylnej domnienke, že je zbytočné. Predpokladajú totiž, že „modrá kartička Európskej únie“ zo štátnej poisťovne im úplne postačuje.

To však nie je ani zďaleka pravda.

Uzavretie poistenia je pritom jednoduchšie a rýchlejšie než kedykoľvek predtým. V súčasnosti už každá komerčná poisťovňa poskytuje viaceré možnosti, ako uzavrieť zmluvu – osobne, telefonicky, cez internet alebo dokonca formou SMS a mobilnej aplikácie.

Ako si správne vybrať

V prvom rade si ujasnite, či vám bude postačovať krátkodobé cestovné poistenie alebo využijete celoročné. Ak cestujete na dovolenku autom, krátkodobé poistenie vám stačí. Každá komerčná poisťovňa si sama určuje denný limit, no rátajte s minimom 30 dní. Druhou podstatnou vecou, ktorú musíte zvážiť, je to, čo všetko chcete do poistenia zahrnúť.

Poistenie pokryje aj zákrok u zubára

Štatistiky poisťovní ukazujú, že ľudí na dovolenke najčastejšie trápia žalúdočné a tráviace problémy. Typické sú tiež chrípky, angíny a v neposlednom rade úpaly. Práve takéto nepríjemné situácie pokrýva základné poistenie liečebných nákladov. Využiť by ste ho mali aj vtedy, keď mávate nečakané bolesti zubov a potrebujete nevyhnutný zákrok.

A na čo všetko sa vzťahuje? Od akútneho ošetrenia, hospitalizácie, dopravy až po neodkladné diagnostiky a operácie. Cestovné poistenie v takomto prípade pokrýva aj úmrtie a prevoz naspäť na Slovensko. Tento druh poistenia si však nepomýľte s úrazovým poistením, ktoré sa vzťahuje na trvalé následky zranenia, a nie na jeho liečbu.

Kedy strácate nárok na poistné plnenie?

Pri poistení liečebných nákladov je niekoľko pravidiel, ktoré by ste mali dodržať. Ak potrebujete lekára, hneď, ako to bude možné, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne. Tá vám vysvetlí, ako ďalej postupovať.

Ak však poisťovňa zistí, že ste počas úrazu alebo nehody boli pod vplyvom alkoholu či drog, môže vám preplatenie nákladov celkom zamietnuť. Preto, ak budete chcieť v noci po pár exotických drinkoch skákať do hotelového bazéna, dobre si to rozmyslite.

Nezabudnite si tiež pred odchodom z ordinácie alebo nemocnice zobrať svoju lekársku správu. Poisťovňa ju bude od vás určite vyžadovať. V prípade, že budete platiť za ošetrenie či za lieky v hotovosti, doklad o zaplatení si dôkladne uschovajte.

Ste cukrovkár či máte inú dlhoročnú diagnózu? Mali by ste vedieť, že ak sa vám stane úraz ako dôsledok tejto choroby, poisťovňa vám ho nepreplatí.

Poistiť môžete aj vlastné škody

Ochorenia a úrazy nie sú to jediné, čo vás môže počas dovolenky nepríjemne zaskočiť. Častým problémom sú neúmyselné škody tretím osobám, napríklad poškodenie nábytku, zariadenia v hotelovej izbe, ale i škody na zdraví.

Tento typ cestovného poistenia by ste mali zvážiť najmä v prípade, ak máte malé deti. Chvíľka nepozornosti v obchode s cennými predmetmi vás môže vyjsť draho. Ak vám takáto nešťastná situácia vznikne, opäť nezabudnite čo najskôr kontaktovať asistenčnú službu, ktorá dokáže v prípade potreby vybaviť dokonca aj právnika.

Nezabudnite na batožinu

Ešte pred vycestovaním do dovolenkovej destinácie by ste si mali rozmyslieť, či poistíte okrem seba a rodiny aj svoju batožinu a osobné veci. Poistenie batožiny vám pokryje krádež batožiny z auta alebo hotela, jej poškodenie či úplnú stratu pri preprave. Samozrejme, základné cestovné poistenie môžete doplniť aj o iné formy pripoistenia v závislosti od svojich potrieb.

Ak napríklad máte malé deti, ktoré bývajú často choré, využite pripoistenie storna zájazdu. Ste vášnivý dobrodruh a milujete adrenalínové športy? Určite si vyberte pripoistenie rizikových športov a prác.

Aj dovolenka na Slovensku s poistením

Plánujete dovolenku doma na Slovensku? Aj v takom prípade je možné poistiť sa. Komerčné poisťovne umožňujú všetky formy uvedeného poistenia, výnimku ale tvorí poistenie liečebných nákladov. Zvlášť dôležité je poistenie do hôr, ktoré vám pokryje náklady spojené so zásahom horskej služby.